Hoe ziet een ondernemingsplan eruit? Handig voorbeeld ondernemingsplan!

Begin bij de basis: schrijf een ondernemingsplan

Je hebt een briljant idee of concept, en wellicht heb je daarmee een unieke kans in de markt ontdekt. Je bent vol enthousiasme en wilt het liefst meteen aan de slag gaan met het uitwerken van je ideeën, het opzetten van een marketingstrategie, het ontwerpen van een website, en meer. Maar het is belangrijk om te beginnen bij de basis: het schrijven van een ondernemingsplan. Dit is cruciaal om de haalbaarheid van jouw bedrijf te bepalen en te ontdekken waar verbeteringen nodig zijn. In dit artikel leggen we uit hoe je een effectief ondernemingsplan opstelt en waar je op moet letten. We bieden een gedetailleerd overzicht van de onderdelen die een ondernemingsplan dient te bevatten en we leggen uit hoe deze onderdelen uitgewerkt dienen te worden.

Alle onderdelen die hieronder worden beschreven, zijn uitgebreid uitgewerkt in de voorbeeld ondernemingsplannen die we verkopen. Elk plan is specifiek afgestemd op een eigen branche, om je de meest relevante en praktische begeleiding te bieden.

Inhoudsopgave voorbeeld ondernemingsplan

 1. 1. Inleiding
 2. 2. De ondernemer
  1. 2.1. Personalia
  2. 2.2. Opleidingen en cursussen
  3. 2.3. Werkervaring
  4. 2.4. Huidige inkomenssituatie
  5. 2.5. Eigen vermogen
  6. 2.6. Sterke punten
  7. 2.7. Ontwikkelpunten
  8. 2.8. Taalvaardigheid
 3. 3. De onderneming
 4. 4. De markt
  1. 4.1. Marktontwikkeling
  2. 4.2. Doelgroepen
  3. 4.3. Concurrentie
 5. 5. De marketingmix
  1. 5.1. Product
  2. 5.2. Prijs
  3. 5.3. Plaats
  4. 5.4. Promotie
  5. 5.5. Personeel
 6. 6. SWOT Analyse
 7. 7. Financieel plan
  1. 7.1. Investering
  2. 7.2. Financiering
  3. 7.3. Exploitatiebegroting
  4. 7.4. Liquiditeitsbegroting

1. De inleiding van een voorbeeld ondernemingsplan

Inhoud van de inleiding

In de inleiding van een ondernemingsplan moet je idealiter de volgende elementen opnemen:

 • Ondernemingsconcept: Begin met een korte beschrijving van wat je onderneming is en wat het uniek maakt. Dit kan een overzicht zijn van je product of dienst, en hoe het zich onderscheidt van de concurrentie.
 • Missie en visie: Vermeld de missie en visie van je onderneming. Dit helpt om de langetermijndoelen en de waarden van je bedrijf te communiceren.
 • Marktbehoefte: Leg uit welk probleem of behoefte je onderneming aanpakt. Dit toont aan dat er een markt is voor je product of dienst.
 • Doelgroep: Geef een beschrijving van je beoogde klanten. Wie zijn ze en waarom zullen ze geïnteresseerd zijn in wat je aanbiedt?
 • Ondernemersachtergrond: Een korte introductie van jezelf en eventuele andere sleutelfiguren in het bedrijf. Dit omvat jullie ervaring en expertise die relevant is voor het succes van de onderneming.
 • Benodigdheden: Voeg in de inleiding toe wat je qua financiën nodig hebt. Dit is essentieel om direct duidelijkheid te geven over de financiële vereisten van je plan. Het vermelden van je financiële behoeften helpt bij het scheppen van een realistisch beeld van wat nodig is voor het succes van je onderneming.

Door bovenstaande elementen op te nemen, zorg je ervoor dat je inleiding een sterke basis legt voor de rest van je ondernemingsplan en de lezer een helder beeld geeft van wat ze kunnen verwachten.

Hoe schrijf je een goede inleiding?

Bij het opstellen van de inleiding van je ondernemingsplan is het essentieel om de interesse van de lezer, vaak een financier of investeerder, te wekken. Je wilt dat de inleiding boeiend, misschien zelfs een tikje meeslepend is, om de lezer aan te sporen meer te willen weten over jouw plan. Het doel van de inleiding is om te overtuigen!

Het is ook belangrijk om enthousiasme voor je idee te genereren bij de lezer. Ze moeten geloven in de haalbaarheid van het plan en ervan overtuigd zijn dat jij de juiste persoon bent om het idee tot leven te brengen. Schrijf dus met de lezer in gedachten.

Start met een zeer boeiende openingszin. Schroom niet om direct ter zake te komen. Een sterke eerste zin of alinea vergroot de kans dat je lezer geïntrigeerd raakt en bereid is om je te steunen.

Je hoeft niet per se te beginnen met de inleiding bij het schrijven van een ondernemingsplan. Schrijf eerst de andere hoofdstukken om het plan volledig uit te werken. Daarna kun je de krachtigste argumenten gebruiken om een overtuigende inleiding te schrijven.

Waarom is een goede inleiding belangrijk?

Het beginnen van je ondernemingsplan met een sterke inleiding is cruciaal om verschillende redenen:

 • Eerste indruk: De inleiding vormt de eerste indruk van je plan. Het moet de lezer (potentiële investeerders, financiers, partners) boeien en hen aanzetten tot verder lezen.
 • Duidelijk doel: Een goede inleiding zet duidelijk uiteen wat het doel van je onderneming is. Dit helpt lezers te begrijpen wat je beoogt te bereiken.
 • Context bieden: Het geeft context over je bedrijf, de markt waarin je opereert, en de behoefte of het probleem dat je bedrijf aanpakt.
 • Tonen van inzicht: Het toont jouw inzicht en begrip van de industrie en de markt, wat vertrouwen kan wekken bij de lezer.

Wij hebben compleet uitgewerkte ondernemingsplannen voor jouw branche. Met een paar klikken in jouw mailbox én geschikt voor financieringsaanvraag.

2. De Ondernemer in een voorbeeld ondernemingsplan

2.1 Personalia

De personalia in het ondernemingsplan omvatten essentiële persoonlijke details van de ondernemer, zoals naam, leeftijd, geboorteplaats, adres, burgerlijke staat, informatie over eventuele kinderen en contactgegevens.

Deze informatie is om meerdere redenen belangrijk:

 • Volledige identificatie: Het verstrekken van deze details biedt een volledig beeld van de ondernemer. Dit helpt de lezer (zoals investeerders of partners) om een beter begrip te krijgen van wie de ondernemer is als persoon.
 • Opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid: Door het delen van persoonlijke informatie zoals burgerlijke staat en kinderen, wordt er een niveau van transparantie en vertrouwen gecreëerd. Dit kan de geloofwaardigheid van de ondernemer en het plan versterken.
 • Context en achtergrond: Details zoals geboorteplaats en leeftijd kunnen relevante achtergrondinformatie bieden die de keuzes en de richting van de ondernemer in het zakelijke leven kunnen verklaren.
 • Humanisering van het plan: Het opnemen van persoonlijke informatie helpt om het plan een menselijk gezicht te geven, wat cruciaal kan zijn bij het opbouwen van een band met de lezer.

Door deze persoonlijke details zorgvuldig en duidelijk te presenteren, wordt de professionaliteit van het ondernemingsplan verhoogd en wordt de basis gelegd voor een sterke, persoonlijke connectie met de lezer.

2.2 Opleidingen en Cursussen

Het onderdeel ‘Opleiding en Cursussen’ in een ondernemingsplan bevat gedetailleerde informatie over de educatieve achtergrond van de ondernemer. Dit omvat:

 • Naam Opleiding/Cursus: De specifieke benaming van elke gevolgde opleiding of cursus.
 • Naam instantie: De naam van de onderwijsinstelling of organisatie waar de opleiding of cursus is gevolgd.
 • Plaats instantie: De locatie van de instelling, wat kan duiden op regionale expertise of connecties.
 • Korte omschrijving inhoud Opleiding/Cursus: Een overzicht van wat de opleiding of cursus inhield, wat inzicht geeft in de verworven kennis en vaardigheden.
 • Tijdsperiode waarin Opleiding/Cursus is gevolgd: De duur van de studie, wat relevant kan zijn voor het aantonen van recente kennis of langdurige toewijding aan een vakgebied.
 • Diploma behaald (ja/nee): Dit geeft aan of de opleiding of cursus succesvol is afgerond, wat de competentie en toewijding van de ondernemer benadrukt.

De specifieke opleidingen en cursussen kunnen direct relevant zijn voor het bedrijf, wat aantoont dat de ondernemer de juiste kennis en vaardigheden heeft voor de branche of het bedrijfstype. Educatieve prestaties kunnen het vertrouwen van investeerders en financiers in de capaciteiten van de ondernemer vergroten.

Door dit onderdeel grondig en overtuigend uit te werken, kan de ondernemer laten zien dat hij/zij niet alleen de visie heeft om een bedrijf te starten, maar ook de benodigde kennis en expertise om deze visie te realiseren.

2.3 Werkervaring

Het onderdeel ‘Werkervaring’ in een ondernemingsplan omvat gedetailleerde informatie over de professionele ervaring van de ondernemer. Dit deel bestaat uit:

 • Naam bedrijf: De naam van elk bedrijf waar de ondernemer heeft gewerkt.
 • Plaats bedrijf: De locatie van het bedrijf, wat kan wijzen op regionale ervaring of specifieke marktkennis.
 • Naam van je functie: De specifieke functietitel die de ondernemer in elk bedrijf bekleedde.
 • Korte omschrijving van de functie: Een overzicht van de verantwoordelijkheden en taken in elke functie.
 • Tijdsperiode: De periode waarin je bij elk bedrijf werkzaam was.

Dit onderdeel toont aan dat de ondernemer relevante werkervaring heeft opgedaan die waardevol kan zijn voor de nieuwe onderneming. Het benadrukt praktische vaardigheden en kennis die direct van toepassing zijn op de bedrijfsvoering. Eerdere werkervaring in een vergelijkbare industrie of functie toont aan dat de ondernemer inzicht heeft in de specifieke uitdagingen en kansen van de sector. Daarnaast kan eerdere werkervaring een netwerk van contacten in de industrie hebben opgeleverd, wat waardevol kan zijn voor zakelijke ontwikkeling en groei.

Dit onderdeel is dus cruciaal omdat het aantoont dat de ondernemer niet alleen de theoretische kennis heeft, maar ook de praktische ervaring om de onderneming succesvol te leiden. Het biedt een dieper inzicht in de professionele achtergrond van de ondernemer, wat essentieel is voor het beoordelen van het potentieel en de haalbaarheid van het ondernemingsplan.

2.4 Huidige inkomenssituatie

Het onderdeel ‘Huidige inkomenssituatie’ in een ondernemingsplan geeft een overzicht van het huidige inkomen van zowel de ondernemer als eventueel zijn of haar partner. Hierin wordt beschreven:

 • Huidig inkomen van de ondernemer en partner: Specificeer de inkomensbronnen, of deze nu uit loondienst of uit ondernemersactiviteiten komen.
 • Type dienstverband: Duid aan of het inkomen afkomstig is uit een vast dienstverband (fulltime of parttime) of uit ondernemersactiviteiten.
 • Continuïteit van het inkomen: Belangrijk is te vermelden of deze inkomstenbronnen blijven doorlopen na de start van het nieuwe bedrijf.

Kennis van de huidige inkomenssituatie stelt investeerders en financiers in staat om het financiële risico dat de ondernemer neemt beter in te schatten. Dit is belangrijk voor de beoordeling van de totale levensvatbaarheid van het bedrijfsplan. Begrip van de huidige inkomenssituatie kan ook aangeven hoe afhankelijk de ondernemer zal zijn van het succes van het nieuwe bedrijf voor zijn of haar persoonlijke financiën. Door de huidige inkomenssituatie duidelijk in het ondernemingsplan te vermelden, biedt de ondernemer een transparant en compleet financieel beeld, wat cruciaal is voor het winnen van vertrouwen en het aantrekken van investeringen.

2.5 Eigen vermogen

Een ondernemer kan op de volgende manieren over eigen vermogen beschikken:

 • Liquide middelen: Hier vermeld je hoeveel eigen geld je beschikbaar hebt voor de onderneming.
 • Overwaarde op woning: Als je overwaarde op een woning hebt, kan dit aangeven dat je aanvullende financiële middelen of zekerheden kunt inzetten.
 • Inbreng van bedrijfsmiddelen: Dit kan gaan over materiële activa die je al bezit en die nuttig zijn voor het bedrijf, zoals apparatuur, voertuigen of technologie.
 • Voorraad: De waarde van eventuele voorraden die je al bezit en die in het bedrijf zullen worden gebruikt.
 • Zekerheidsstelling van familie of vrienden: Eventuele garanties of financiële toezeggingen van naasten kunnen ook als onderdeel van het eigen vermogen worden beschouwd.

Dit onderdeel toont aan in hoeverre de ondernemer financieel in staat is om het bedrijf te ondersteunen. Het geeft een beeld van de financiële draagkracht en de bereidheid om persoonlijk risico te nemen. Door eigen vermogen in te brengen, toont de ondernemer een sterk geloof in het bedrijf aan. Dit kan het vertrouwen van investeerders en financiers in de onderneming vergroten.

Het eigen vermogen kan dienen als een hefboom voor aanvullende financiering. Veel financiers en investeerders zien graag dat de ondernemer zelf ook een financiële inbreng heeft. Het laat tevens zien of de ondernemer reserves heeft voor onvoorziene omstandigheden of moeilijke tijden, wat essentieel is voor de duurzaamheid van het bedrijf.

2.6 Persoonlijke sterke punten van de ondernemer

Het onderdeel ‘Sterke punten van de ondernemer’ in een ondernemingsplan is gericht op het benadrukken van de unieke kwaliteiten, vaardigheden en competenties die de ondernemer naar de onderneming brengt. Dit omvat:

 • Persoonlijke vaardigheden: Zoals leiderschapskwaliteiten, probleemoplossend vermogen, creativiteit, of besluitvaardigheid.
 • Professionele vaardigheden: Dit kan variëren van specifieke technische vaardigheden tot branche-specifieke kennis of ervaring in bedrijfsbeheer.
 • Interpersoonlijke vaardigheden: Zoals communicatievaardigheden, teamwerk, netwerkvaardigheden of klantgerichtheid.
 • Eerdere successen: Het kan ook nuttig zijn om specifieke prestaties of successen uit het verleden te vermelden die relevant zijn voor de nieuwe onderneming.

Door sterke punten te benadrukken, bouwt de ondernemer vertrouwen op bij investeerders en stakeholders. Het toont aan dat de ondernemer over de nodige kwaliteiten beschikt om het bedrijf succesvol te leiden. De sterke punten kunnen een basis vormen voor de bedrijfsstrategie. Bijvoorbeeld, uitstekende netwerkvaardigheden kunnen cruciaal zijn voor een bedrijf dat afhankelijk is van relaties en connecties. Het benadrukken van de sterke punten van de ondernemer in het ondernemingsplan is niet alleen belangrijk voor het verkrijgen van vertrouwen en investeringen, maar ook voor het definiëren van de identiteit en de strategische richting van de onderneming.

2.7 Persoonlijke ontwikkelpunten van de ondernemer

Het onderdeel ‘Ontwikkelpunten van de ondernemer’ in een ondernemingsplan richt zich op het identificeren en erkennen van gebieden waar de ondernemer ruimte heeft voor verbetering of groei. Dit omvat:

 • Persoonlijke en professionele groeigebieden: Gebieden waar de ondernemer zichzelf verder kan ontwikkelen, zoals tijdmanagement, stressbeheersing, of geavanceerdere technische vaardigheden.
 • Kennislacunes: Specifieke vakgebieden of industrie-specifieke kennis waarin de ondernemer nog niet voldoende bedreven is.
 • Leiderschaps- en managementvaardigheden: Aspecten van leiderschap of teambeheer die verbeterd kunnen worden.
 • Interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden: Gebieden waarin de ondernemer kan groeien in termen van communicatie, empathie, of samenwerking.

Het erkennen van ontwikkelpunten toont aan dat de ondernemer zelfbewust is en een realistisch beeld heeft van zijn/haar capaciteiten. Dit kan vertrouwen wekken bij investeerders en partners. Het benoemen van ontwikkelpunten geeft aan dat de ondernemer openstaat voor groei en bereid is om te leren en zich aan te passen, wat cruciaal is voor het langetermijnsucces van het bedrijf. Transparantie over zwakke punten kan bijdragen aan een open en eerlijke bedrijfscultuur, wat belangrijk is voor het bouwen van relaties met teamleden, investeerders en klanten. Door open te zijn over ontwikkelpunten, kan de ondernemer gericht zoeken naar teamleden of adviseurs die aanvullende vaardigheden of expertise hebben, of hij/zij kan kiezen voor een opleiding/cursus waarin er gewerkt kan worden aan de ontwikkelpunten.

Het opnemen van ontwikkelpunten is dus een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan, omdat het de ondernemer positioneert als een zelfbewuste en adaptieve leider die gericht is op continue verbetering en succes op lange termijn.

2.8 Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de ondernemer

Het onderdeel ‘Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de ondernemer’ in een ondernemingsplan houdt zich bezig met het beoordelen en beschrijven van de communicatievaardigheden van de ondernemer. Dit omvat:

 • Vaardigheden in de moedertaal: Hoe effectief en overtuigend kan de ondernemer communiceren in zijn/haar moedertaal, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Beheersing van andere talen: De mate van beheersing van andere talen, wat vooral belangrijk kan zijn in internationale of multiculturele zakelijke omgevingen.
 • Presentatievaardigheden: Het vermogen van de ondernemer om ideeën en concepten duidelijk en overtuigend te presenteren.
 • Schriftelijke communicatievaardigheden: De bekwaamheid in het schrijven van zakelijke documenten, e-mails, voorstellen, en andere professionele communicatie.
 • Aanpassingsvermogen in communicatie: Het vermogen om de communicatiestijl aan te passen aan verschillende doelgroepen en situaties.

Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zijn essentieel voor het duidelijk overbrengen van ideeën, plannen en strategieën aan stakeholders, zoals investeerders, klanten, medewerkers en partners. In een globaliserende markt kunnen meertalige vaardigheden essentieel zijn voor het aangaan en onderhouden van internationale en multiculturele zakelijke relaties.

Door de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid duidelijk in het ondernemingsplan te benadrukken, laat de ondernemer zien dat hij/zij in staat is om op een effectieve en professionele manier te communiceren, wat van cruciaal belang is voor het succes van elke onderneming.

Waarom is het hoofdstuk “De Ondernemer” belangrijk?

Het hoofdstuk ‘De Ondernemer’ in een ondernemingsplan is onmisbaar om verschillende redenen:

 • Vertrouwen en geloofwaardigheid: Investeerders en financiers baseren hun beslissingen niet alleen op het bedrijfsconcept, maar ook op hun vertrouwen in de ondernemer. Dit hoofdstuk helpt om vertrouwen op te bouwen door de kwalificaties, ervaring en vaardigheden van de ondernemer te tonen.
 • Risicobeoordeling: De ervaring, vaardigheden en persoonlijke financiën van de ondernemer kunnen een indicatie zijn van het risiconiveau van de onderneming. Dit helpt investeerders om een weloverwogen beslissing te nemen.
 • Persoonlijke investering: De mate waarin de ondernemer persoonlijk geïnvesteerd is in de onderneming, zowel financieel als emotioneel, kan een belangrijke motivator zijn voor het succes van het bedrijf.
 • Netwerk en connecties: Dit hoofdstuk kan ook licht werpen op het netwerk en de connecties van de ondernemer, wat waardevolle middelen kunnen zijn voor de groei van de onderneming.
 • Ontwikkelingspotentieel: Het belichten van zowel sterke punten als ontwikkelpunten toont aan dat de ondernemer zelfbewust is en openstaat voor persoonlijke en professionele groei.

Kortom, ‘De Ondernemer’ is een cruciaal hoofdstuk omdat het de mens achter het bedrijf in de schijnwerpers zet, wat fundamenteel is voor het beoordelen van de levensvatbaarheid en potentieel van de onderneming. Het is niet slechts een weergave van het bedrijf, maar een persoonlijk profiel dat vertrouwen en geloofwaardigheid toevoegt aan het ondernemingsplan.

Bekijk hier alle branches

3. De Onderneming

Het hoofdstuk ‘De Onderneming’ in een ondernemingsplan biedt een gedetailleerd overzicht van het bedrijf en omvat verschillende cruciale onderdelen. Hier is een uiteenzetting van wat er in dit hoofdstuk opgenomen dient te worden:

Basisgegevens

 • Bedrijfsnaam: Vermeld de officiële naam van de onderneming.
 • Rechtsvorm: Geef aan welke juridische vorm het bedrijf heeft (bijv. eenmanszaak, BV, NV, VOF). Lees dit blog om erachter te komen uit welke rechtsvorm jij kan kiezen.
 • Adres: Het fysieke en/of postadres van het bedrijf.
 • Contactgegevens: Telefoonnummers, e-mailadressen, en eventuele website of sociale media links.

Administratie en vereisten

 • Administratieverzorging: Wie gaat de bedrijfsadministratie beheren? Dit kan intern zijn of uitbesteed aan een extern bureau.
 • Verzekeringen: Welke soorten verzekeringen zijn er nodig voor de bedrijfsvoering? Denk aan aansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsverzekering, etc.
 • Vergunningen: Welke vergunningen zijn vereist voor de bedrijfsactiviteiten? Dit kan variëren afhankelijk van de branche en locatie. Lees hier het blog: de verschillende vergunningen voor ondernemers.

Producten en diensten

 • Aanbod: Beschrijf in detail welke producten en/of diensten het bedrijf gaat aanbieden.
 • Uniekheid: Leg uit waarom jouw aanbod uniek is en hoe het een gat in de markt opvult. Dit kan te maken hebben met innovatie, kwaliteit, prijsstelling, of een specifieke marktbehoefte.
 • Bedrijfsdoelstellingen: Definieer de korte- en langetermijndoelstellingen van het bedrijf. Dit kan gaan over omzetdoelen, marktaandeel, uitbreidingsplannen, of duurzaamheidsdoelstellingen. Lees ook het blog: Hoe stel je bedrijfsdoelstellingen op?

Waarom is het hoofdstuk “De Onderneming” belangrijk?

Het geeft een duidelijk overzicht van wat het bedrijf is en doet. Door te focussen op het unieke aanbod en de bedrijfsdoelstellingen, positioneert het plan het bedrijf duidelijk in de markt. Een goed geformuleerd hoofdstuk ‘De Onderneming’ is dus essentieel voor het overbrengen van de essentie, de doelen, en de operationele plannen van het bedrijf, wat bijdraagt aan het algehele succes en de geloofwaardigheid van het ondernemingsplan.

Waarom Voorbeeld-ondernemingsplannen.nl?

Nu bestellen is direct in je mailbox

Nu bestellen =
direct in je mailbox

Het voorbeeld ondernemingsplan is up-to-date

Up-to-date
ondernemingsplannen

Het voorbeeld ondernemingsplan is geschikt voor een financieringsaanvraag

Geschikt voor
financieringsaanvraag

Ruim 10 jaar ervaring in het schrijven van ondernemingsplannen

Ruim 15 jaar
ervaring

4. De Markt

4.1 Marktontwikkelingen

In de paragraaf ‘Marktontwikkelingen’, wordt diepgaand ingegaan op de huidige trends, veranderingen en toekomstige vooruitzichten in de markt waarin het bedrijf zal opereren. Dit onderdeel omvat:

 • Huidige trends: Beschrijf de actuele trends die invloed hebben op de markt. Dit kan gaan over veranderend consumentengedrag, nieuwe technologieën, of verschuivingen in de economie.
 • Marktgroei of -krimp: Geef inzicht in de groei of krimp van de markt. Zijn er bepaalde sectoren die aan het groeien of juist krimpen zijn?
 • Toekomstige verwachtingen: Voorspel hoe de markt zich naar verwachting zal ontwikkelen. Wat zijn de vooruitzichten voor de lange termijn?
 • Wet- en regelgeving: Welke impact hebben huidige of verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving op de markt?
 • Concurrentieontwikkelingen: Analyseer hoe de concurrentie zich ontwikkelt. Zijn er nieuwe spelers of producten/diensten die de marktdynamiek veranderen?
 • Technologische ontwikkelingen: Hoe beïnvloeden technologische innovaties de markt en de industrie?

Het is essentieel in je ondernemingsplan om duidelijk aan te geven hoe je van plan bent om te gaan met de marktontwikkelingen. Deze aanpak bepaalt niet alleen hoe je je positioneert in de markt, maar ook hoe je inspeelt op kansen en uitdagingen. Een goed doordachte strategie voor het omgaan met marktontwikkelingen laat zien dat je bedrijf proactief en flexibel is en klaar staat om te groeien en zich aan te passen in een dynamische marktomgeving. Dit aspect van je plan is cruciaal voor het uitstippelen van een duidelijke en haalbare route naar succes en concurrentievoordeel.

4.2 Doelgroepen

In de paragraaf ‘Doelgroepen’ van het ondernemingsplan wordt specifiek ingegaan op de groepen consumenten of bedrijven die de onderneming als haar primaire klanten ziet. Dit onderdeel omvat:

 • Demografische kenmerken: Leeftijd, geslacht, inkomen, opleidingsniveau, en andere demografische factoren die de doelgroep definiëren.
 • Geografische locatie: Waar bevindt je doelgroep zich? Dit kan lokaal, regionaal, nationaal of internationaal zijn.
 • Psychografische kenmerken: Interesses, levensstijl, waarden en gedragingen die de doelgroep karakteriseren.
 • Behoeften en voorkeuren: Wat zijn de specifieke behoeften, wensen en voorkeuren van je doelgroep?
 • Koopgedrag: Inzichten in hoe en waar je doelgroep aankopen doet, en wat hun koopbeslissingen beïnvloedt.

Het definiëren en begrijpen van je doelgroepen is een essentieel onderdeel van het ondernemingsplan. Het zorgt ervoor dat alle aspecten van de bedrijfsvoering – van marketing tot productontwikkeling – zijn afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de mensen die je wilt bereiken en bedienen.

4.3 Concurrentie

In de paragraaf ‘Concurrentie’ van het ondernemingsplan wordt een grondige analyse gemaakt van de concurrenten op de markt. Dit onderdeel omvat:

 • Identificatie van concurrenten: Beschrijf de directe en indirecte concurrenten. Directe concurrenten bieden vergelijkbare producten of diensten aan, terwijl indirecte concurrenten alternatieve oplossingen bieden voor dezelfde klantbehoefte.
 • Sterke en zwakke punten: Analyseer de sterke en zwakke punten van elk van deze concurrenten. Dit kan betrekking hebben op hun productaanbod, locatie, marketingstrategieën, klantenservice, prijspunten, merkpositie, enz.
 • Marktpositie: Waar staan deze concurrenten in de markt? Overweeg hun marktaandeel, reputatie, klantenloyaliteit en andere factoren die hun positie bepalen.
 • Concurrentiestrategieën: Welke strategieën hanteren je concurrenten en hoe succesvol zijn deze? Dit kan inzichten geven in wat werkt (of niet) in de huidige markt.
 • Mogelijkheden voor differentiatie: Identificeer kansen om je te onderscheiden van de concurrentie. Dit kan gebaseerd zijn op unieke productkenmerken, innovatieve diensten, superieure klantenservice, betere prijsstelling, enz.

Een goed uitgewerkte analyse van de concurrentie in het ondernemingsplan laat zien dat de onderneming een duidelijk begrip heeft van de marktdynamiek en klaar is om zich effectief te positioneren en te concurreren in haar marktsegment.

Waarom is het hoofdstuk “De Markt” belangrijk?

Het hoofdstuk ‘De Markt’ is cruciaal in een ondernemingsplan om diverse redenen:

 • Marktbegrip: Het biedt een diepgaand inzicht in de markt waarin de onderneming opereert, inclusief trends, groeipotentieel en uitdagingen.
 • Doelgroepdefinitie: Het helpt bij het nauwkeurig identificeren en begrijpen van de doelgroep, wat essentieel is voor effectieve marketing en verkoopstrategieën.
 • Concurrentieanalyse: Door de concurrentie te analyseren, kan de onderneming haar eigen strategieën aanpassen en verbeteren om een concurrentievoordeel te verkrijgen.
 • Strategische positionering: Kennis van de markt stelt de onderneming in staat zich strategisch te positioneren om optimaal te profiteren van marktkansen.
 • Risico- en kansenbeoordeling: Het biedt inzicht in mogelijke risico’s en kansen in de markt, waardoor de onderneming proactief kan plannen en reageren.

Dit hoofdstuk is dus fundamenteel voor het valideren van de levensvatbaarheid van het bedrijfsconcept en het vormen van een strategisch kader voor groei en succes in de betreffende markt.

Koop een voorbeeld ondernemingsplan voor jouw branche, inclusief financieel plan. Voor maar €149,- heb jij een uitgewerkt plan in je mailbox!

5. De Marketingmix in een voorbeeld ondernemingsplan

5.1 Product

In de paragraaf ‘Product’ in een ondernemingsplan wordt gedetailleerd beschreven wat de onderneming aanbiedt. Dit onderdeel moet het volgende omvatten:

 • Productbeschrijving: Een gedetailleerde beschrijving van het product of de dienst, inclusief fysieke kenmerken, functionaliteiten, unieke eigenschappen en eventuele variaties of verschillende modellen.
 • Voordelen en kenmerken: Hoe voldoet het product of de dienst aan de behoeften van de klant? Benadruk de voordelen en de waarde die het biedt.
 • Productdifferentiatie: Wat maakt het product of de dienst uniek ten opzichte van de concurrentie? Hoe onderscheidt het zich in de markt?
 • Productontwikkeling: Eventuele toekomstige plannen voor de ontwikkeling of verbetering van het product.
 • Verpakking en branding: Hoe wordt het product gepresenteerd? Denk aan verpakking, branding, en het ontwerp, wat allemaal bijdraagt aan de algehele klantervaring.

Het zorgvuldig uitwerken van het productgedeelte in het ondernemingsplan is essentieel voor het duidelijk communiceren van de waardepropositie van het bedrijf en voor het aantrekken van klanten, investeerders en partners.

5.2 Prijs

In de paragraaf ‘Prijs’ in een ondernemingsplan wordt uiteengezet hoe de onderneming haar producten of diensten prijst. Dit onderdeel moet het volgende omvatten:

 • Prijsstrategie: Omschrijf de gekozen prijsstrategie, zoals kosten-plus prijzen, waardegebaseerde prijzen, penetratieprijzen, of premium prijzen.
 • Prijsstelling: Specifieke prijsinformatie voor producten of diensten, inclusief basisprijzen, kortingen, of bulkprijzen.
 • Concurrentievergelijking: Hoe verhoudt de prijsstelling zich tot die van concurrenten? Is de onderneming duurder, goedkoper, of gelijk geprijsd?
 • Prijsflexibiliteit: Eventuele flexibiliteit in prijzen, zoals seizoenskortingen, promoties of loyaliteitsprogramma’s.
 • Prijsaanpassingen: Plannen voor toekomstige prijsaanpassingen, afhankelijk van marktontwikkelingen of kostenveranderingen.

Een goed onderbouwde paragraaf over prijsstelling in het ondernemingsplan toont aan dat de onderneming een strategische benadering heeft gekozen die rekening houdt met kosten, marktcondities, klantwaarde en concurrentie, wat cruciaal is voor het commerciële succes van het bedrijf.

5.3 Plaats

In de paragraaf ‘Plaats’ in een ondernemingsplan wordt beschreven hoe en waar de producten of diensten van de onderneming aan klanten worden geleverd. Dit omvat:

 • Distributiekanalen: Omschrijf welke kanalen je gebruikt om je producten of diensten bij de klant te krijgen. Dit kan gaan over online verkoop, fysieke winkels, groothandels, directe verkoop, of indirecte verkoop via tussenpersonen.
 • Locatie van bedrijfsactiviteiten: Waar bevindt je bedrijf zich? Dit kan belangrijk zijn voor klanten, afhankelijk van je bedrijfstype.
 • Logistiek en supply chain: Beschrijf hoe je producten worden vervoerd, opgeslagen en geleverd. Dit kan ook betrekking hebben op voorraadbeheer en leveranciersrelaties.
 • Toegankelijkheid voor klanten: Hoe gemakkelijk kunnen klanten je producten of diensten vinden en kopen? Denk aan de gebruiksvriendelijkheid van je website, de locatie van fysieke winkels, of beschikbaarheid bij distributeurs.
 • Geografische markten: In welke geografische gebieden ben je actief? Dit kan lokaal, regionaal, nationaal, of internationaal zijn.

Een goed doordachte ‘Plaats’-strategie in het ondernemingsplan toont aan dat het bedrijf strategisch nadenkt over de beste manieren om zijn producten of diensten effectief en efficiënt bij de klant te krijgen, wat een sleutelfactor is voor succes in de markt.

5.4 Promotie

In de paragraaf ‘Promotie’ in een ondernemingsplan wordt beschreven hoe de onderneming haar producten of diensten onder de aandacht brengt bij de doelgroep. Dit onderdeel moet het volgende omvatten:

 • Promotiestrategieën: Beschrijf de verschillende promotietechnieken en -campagnes die je plant te gebruiken, zoals digitale marketing, sociale media, traditionele reclame, public relations, sales promoties, en directe marketing.
 • Marketingboodschap: Wat is de kernboodschap die je wilt overbrengen? Hoe communiceer je de waarde van je product of dienst aan je doelgroep?
 • Doelgroepgerichte communicatie: Hoe zorg je ervoor dat je promotie-inspanningen de specifieke doelgroep(en) bereiken en aanspreken?

Een gedetailleerde en strategisch doordachte ‘Promotie’-sectie in het ondernemingsplan is cruciaal omdat het laat zien hoe het bedrijf van plan is om zijn marktaandeel te vergroten, klanten te werven en een sterk merk op te bouwen in de concurrerende markt.

5.5 Personeel

In de paragraaf ‘Personeel’ van het ondernemingsplan wordt beschreven welke medewerkers nodig zijn voor de bedrijfsvoering en hoe deze zullen bijdragen aan het succes van de onderneming. Dit onderdeel moet het volgende omvatten:

 • Huidige en toekomstige personeelsbehoefte: Beschrijf het huidige team en de toekomstige personeelsbehoeften. Dit omvat zowel de aantallen als de soorten rollen en functies die nodig zijn.
 • Vaardigheden en expertise: Geef aan welke specifieke vaardigheden, expertise en ervaring vereist zijn voor de verschillende rollen binnen het bedrijf.
 • Wervingsplan: Hoe en wanneer plan je om nieuwe teamleden te werven? Dit kan inclusief wervingsstrategieën en -kanalen zijn.
 • Training en ontwikkeling: Beschrijf hoe je het personeel gaat trainen en ontwikkelen om hun vaardigheden en prestaties te verbeteren.
 • Organisatiestructuur: Een overzicht van de organisatiestructuur en rapportagelijnen binnen het bedrijf.
 • Personeelsbeleid: Informatie over arbeidsvoorwaarden, bedrijfscultuur, en eventuele personeelsvoordelen.

Een duidelijk omschreven ‘Personeel’-sectie in het ondernemingsplan is dus van groot belang omdat het laat zien hoe het bedrijf van plan is om een gekwalificeerd en toegewijd team op te bouwen, wat een sleutelfactor is voor het succes en de groei van de onderneming.

Waarom is het hoofdstuk “De Marketingmix” belangrijk?

Het hoofdstuk ‘De Marketingmix’ is cruciaal in een ondernemingsplan om verschillende redenen:

 • Strategische aanpak: Het biedt een gedetailleerde en strategische aanpak van hoe het bedrijf zijn producten of diensten op de markt brengt, door de elementen Product, Prijs, Plaats, Promotie en Personeel grondig te analyseren en te plannen.
 • Marktpositionering: Dit hoofdstuk helpt bij het bepalen van de positionering van het bedrijf in de markt, door aan te geven hoe het zijn unieke waardepropositie communiceert en levert aan de doelgroep.
 • Klantgerichtheid: Het benadrukt het belang van het begrijpen en vervullen van klantbehoeften en -voorkeuren, wat essentieel is voor het aantrekken en behouden van klanten.
 • Concurrentievoordeel: Door een effectieve marketingmix te implementeren, kan het bedrijf zich onderscheiden van concurrenten en een sterkere marktpositie verwerven.
 • Financieel succes: Een goed geplande marketingmix draagt bij aan het financiële succes van het bedrijf door de verkoop te verhogen en de winstgevendheid te verbeteren.

Kortom, het hoofdstuk ‘De Marketingmix’ is van fundamenteel belang in een ondernemingsplan omdat het een holistisch en tactisch kader biedt voor hoe het bedrijf zijn producten of diensten effectief op de markt brengt en verkoopt. Lees hier meer over de marketingmix.

Voor €149,- ontvang jij een compleet plan inclusief: financieel plan, SWOT-analyse, marketingmix en marktanalyse

6. De SWOT-analyse

Het hoofdstuk ‘SWOT-analyse’ in een ondernemingsplan is een kritische evaluatie van de interne en externe factoren die invloed hebben op het bedrijf. SWOT staat voor Strengths (Sterktes), Weaknesses (Zwaktes), Opportunities (Kansen) en Threats (Bedreigingen). Dit onderdeel moet het volgende omvatten:

 • Sterktes: Beschrijf de interne positieve aspecten van het bedrijf die het een voordeel geven, zoals een sterk merk, unieke producten, sterke klantrelaties, of geavanceerde technologie.
 • Zwaktes: Identificeer de interne tekortkomingen of gebieden waar verbetering nodig is, zoals beperkte middelen, gebrek aan ervaring, of operationele inefficiënties.
 • Kansen: Onderzoek externe kansen die het bedrijf kan benutten, zoals marktgroei, veranderende consumententrends, of nieuwe technologieën.
 • Bedreigingen: Benoem externe uitdagingen of risico’s die een negatieve impact kunnen hebben, zoals intensieve concurrentie, veranderende regelgeving, of economische neergang.

Waarom is het hoofdstuk “SWOT-Analyse” belangrijk?

 • Strategische planning: Een SWOT-analyse helpt bij het vormen van een strategisch plan door de sterke en zwakke punten van het bedrijf te begrijpen, evenals de kansen en bedreigingen in de omgeving.
 • Besluitvorming: Door een duidelijk beeld van de interne en externe factoren, kan het management betere beslissingen nemen over de toekomstige richting van het bedrijf.
 • Risicobeheersing: Het identificeren van bedreigingen stelt het bedrijf in staat om proactief risicobeheersingsstrategieën te ontwikkelen.
 • Kansen benutten: Door kansen te herkennen, kan het bedrijf actie ondernemen om zijn marktpositie te versterken en groei te stimuleren.
 • Concurrentievoordeel: Een goed begrip van de sterktes biedt het bedrijf de mogelijkheid om zijn concurrentievoordeel te maximaliseren en te benutten.

Een SWOT-analyse is dus een essentieel onderdeel van het ondernemingsplan omdat het een uitgebreid overzicht biedt van zowel de interne capaciteiten van het bedrijf als de externe kansen en uitdagingen, wat cruciaal is voor het succesvol navigeren in de zakelijke omgeving.

Voorbeeld SWOT-analyse

7. Het Financieel Plan in een voorbeeld ondernemingsplan

7.1 Investering

In de paragraaf ‘Investering’ in een ondernemingsplan wordt uiteengezet welke investeringen nodig zijn om het bedrijf op te starten of te laten groeien. Dit omvat:

 • Vaste activa: Dit zijn kapitaalgoederen die langer dan een jaar meegaan, zoals het bedrijfspand, bedrijfsauto’s, computers en machines.
 • Vlottende activa: Dit omvat bedrijfsmiddelen met een looptijd korter dan een jaar, zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen.

Bij het vermelden van vaste activa dient ook de afschrijvingstermijn te worden aangegeven. Dit zou er als volgt uit kunnen zien:

 • Bedrijfspand: Afschrijvingstermijn van 20-40 jaar.
 • Bedrijfsauto’s: Afschrijvingstermijn van 4-5 jaar.
 • Computers en IT-apparatuur: Afschrijvingstermijn van 3-5 jaar.
 • Machines en apparatuur: Afschrijvingstermijn van 5-10 jaar.

Deze afschrijvingstermijnen geven aan over hoeveel jaar de kosten van deze activa gespreid worden in de boekhouding, wat essentieel is voor een realistische financiële planning.

Voorbeeld Investeringsbegroting

Tips voor het opstellen van een investeringsbegroting

 • Onderbouwing met offertes: Versterk je investeringsplan met offertes om de geloofwaardigheid en nauwkeurigheid te verhogen.
 • Vergelijken van offertes: Vraag meerdere offertes aan bij verschillende leveranciers om de meest kosteneffectieve opties te overwegen.
 • Reserve voor onvoorziene uitgaven: Zorg voor een financiële buffer voor onvoorziene kosten om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

Door deze elementen grondig uit te werken in de investeringsparagraaf, krijgt de ondernemer een helder overzicht van het totale geldbedrag dat nodig is om het bedrijf succesvol te starten en beheert hij/zij effectief de financiële risico’s die bij het starten van een onderneming komen kijken.

De investeringsbegroting is essentieel voor een accurate bepaling van het benodigde startkapitaal en voor het plannen van de financiële toekomst van het bedrijf. Een goed onderbouwde investeringsbegroting is cruciaal voor het aantrekken van investeerders en leningen.

7.2 Financiering

In de paragraaf ‘Financiering’ in een ondernemingsplan wordt beschreven hoe de onderneming van plan is de benodigde financiële middelen te verkrijgen om de bedrijfsactiviteiten te starten en te ondersteunen. Dit onderdeel moet het volgende omvatten:

 • Financieringsbronnen: Een overzicht van de verschillende bronnen waaruit het bedrijf kapitaal zal aantrekken, zoals eigen vermogen, bankleningen, investeerders, subsidies, crowdfunding, of andere financieringsvormen.
 • Voorwaarden en kosten: De voorwaarden en kosten verbonden aan elke financieringsbron, inclusief rentetarieven, aflossingstermijnen, en eventuele vereisten van investeerders.
 • Beginbalans: Integreer de financieringsbegroting met de investeringsbegroting om de beginbalans van het bedrijf te vormen.
 • Solvabiliteitsberekening: Bereken de solvabiliteit van het bedrijf, oftewel de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen.

Voorbeeld Financieringsbegroting

Tips voor het opstellen van een financieringsbegroting

 • Lange termijn schuldenbeheer: Laat in het ondernemingsplan duidelijk zien hoe je op lange termijn van plan bent om schulden aan derden te voldoen. Dit vereist een realistische cashflowprognose en een gedegen aflossingsplan voor eventuele leningen.
 • Eigen vermogen en bankvereisten: Houd rekening met de vereisten van banken met betrekking tot eigen vermogen. Veel banken vereisen dat ondernemers een bepaald percentage eigen vermogen inbrengen, vaak minimaal 20% van het totaal benodigde vermogen.
 • Gebruik van durfkapitaal en achtergestelde leningen: Durfkapitaal en achtergestelde leningen kunnen worden ingezet als een vorm van eigen vermogen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor investeerders, omdat het minder risico voor hen inhoudt dan traditionele leningen.

Een gedetailleerd financieringsplan dat de financierings- en investeringsbehoeften integreert en de solvabiliteit van het bedrijf analyseert, is cruciaal in het ondernemingsplan. Het toont aan hoe het bedrijf zijn financiële structuur beheert en vormt een belangrijke basis voor het aantrekken van investeringen en het beoordelen van de financiële levensvatbaarheid.

Je leest hier meer over de financieringsbegroting.

7.3 Exploitatiebegroting

In de paragraaf ‘Exploitatiebegroting’ in een ondernemingsplan wordt een gedetailleerde prognose gemaakt van de verwachte inkomsten en uitgaven over een periode van drie jaar. Dit onderdeel moet het volgende omvatten:

 • Omzetprognose: Een schatting van de verwachte verkoopopbrengsten. Dit omvat de verkoop van verschillende producten of diensten, rekening houdend met factoren als marktgroei, seizoensinvloeden en verkoopstrategieën.
 • Kostenprognose: Een raming van de te verwachten kosten, waaronder directe kosten (zoals materiaal- en productiekosten) en indirecte kosten (zoals huur, salarissen, marketing en administratie).
 • Brutowinstmarge: Het verschil tussen de omzet en de directe kosten, wat aangeeft hoeveel winst het bedrijf maakt op de verkoop van zijn producten of diensten.
 • Nettowinstprognose: De winst na aftrek van alle variabele én vaste kosten, inclusief belastingen, rentekosten en afschrijvingen.
 • Break-even analyse: Door een exploitatiebegroting op te stellen, ziet u in één oogopslag hoeveel omzet uw onderneming minimaal moet realiseren om break-even te draaien, of juist hoeveel omzet nodig is om winstgevend te zijn.

Tips voor het opstellen van een exploitatiebegroting

 • Bedragen exclusief BTW: Presenteer alle bedragen in de exploitatiebegroting exclusief BTW. Dit zorgt voor een duidelijk en consistent beeld van de werkelijke kosten en inkomsten.
 • Focus op rentabiliteit: Benadruk de rentabiliteit, de mate waarin het bedrijf voldoende winst maakt om rente en aflossingsverplichtingen te voldoen. Dit is een cruciale maatstaf voor financierders bij het beoordelen van je financieringsaanvraag en ondernemingsplan.
 • Reële loonkosten: Houd er rekening mee dat de feitelijke loonkosten voor werkgevers gemiddeld 30% hoger liggen dan het brutoloon, vanwege aanvullende kosten zoals werkgeverslasten en verzekeringen.
 • Afschrijvingen meenemen: Neem de afschrijving op je bedrijfsmiddelen op in de zakelijke kosten. Dit geeft inzicht in de waardevermindering van deze middelen over tijd en hoe dit de financiën van het bedrijf beïnvloedt.
 • Realistische omzetprognoses: Wees realistisch in je omzetprognoses. Baseer deze op marktonderzoek, historische data en realistische groeiverwachtingen.

Een gedetailleerde exploitatiebegroting voor drie jaar in het ondernemingsplan toont aan dat het bedrijf een realistisch en haalbaar financieel plan heeft voor de middellange termijn, wat cruciaal is voor de duurzaamheid en groei van het bedrijf. Een goed onderbouwde exploitatiebegroting is cruciaal om het vertrouwen van investeerders en financiers te winnen.

Je leest hier meer over de exploitatiebegroting inclusief voorbeeld.

7.4 Liquiditeitsbegroting

In de paragraaf ‘Liquiditeitsbegroting’ in een ondernemingsplan wordt een overzicht gegeven van de verwachte kasstromen van de onderneming over een periode van drie jaar. Dit onderdeel moet het volgende omvatten:

 • Maandelijkse inkomsten en uitgaven: Een gedetailleerde maandelijkse projectie van alle verwachte inkomsten (zoals omzet, leningen, investeringen) en uitgaven (zoals kosten van goederen, salarissen, huur, marketing, leningaflossingen).
 • Netto kasstroom: Het maandelijkse saldo van inkomsten en uitgaven, wat aangeeft of het bedrijf een positieve of negatieve kasstroom heeft.
 • Cumulatieve liquiditeit: Het cumulatieve totaal van de netto kasstroom over de tijd, wat inzicht geeft in de algemene liquiditeitspositie van het bedrijf.
 • Pieken en dalen in cashflow: Identificeer perioden met mogelijke cashflow-uitdagingen of -overschotten.

Voorbeeld Liquiditeitsbegroting

Tips voor het opstellen van een liquiditeitsbegroting

 • Bedragen inclusief BTW: In tegenstelling tot de exploitatiebegroting moeten alle bedragen in de liquiditeitsbegroting inclusief BTW worden vermeld. Dit zorgt voor een nauwkeurige weergave van de daadwerkelijke geldstromen.
 • Managen van risico’s voor startende ondernemers: Als startende ondernemer is het belangrijk om in het ondernemingsplan duidelijk te maken hoe je de risico’s op sterk wisselende inkomsten in de eerste jaren gaat beperken. Dit kan bijvoorbeeld door een conservatieve aanpak van inkomstenprognoses of door het opbouwen van een financiële buffer.
 • Rekening houden met betaaltermijnen: Stem de liquiditeitsbegroting af op de gemiddelde betaaltermijn van je debiteuren. Houd rekening met langere betaaltermijnen, die kunnen oplopen tot meer dan 40 dagen, wat invloed heeft op de cashflow.
 • Periodieke betalingen: Houd rekening met regelmatige uitgaven zoals huur, loon, telefoonrekeningen en belastingen. Deze kosten moeten consequent in de begroting worden meegenomen.
 • Extra uitgaven en onvoorziene kosten: Plan voor extra uitgaven zoals betalingsregelingen, het uitkeren van vakantiegeld, extra investeringen en overige onvoorziene uitgaven. Het is belangrijk om altijd een marge te hebben voor onverwachte kosten.

Een zorgvuldig opgestelde liquiditeitsbegroting voor drie jaar toont aan dat het bedrijf een grondig begrip heeft van zijn financiële situatie en in staat is om effectief te plannen voor toekomstige financiële uitdagingen en kansen. Dit is een cruciaal onderdeel voor het aantonen van de levensvatbaarheid en financiële stabiliteit van het bedrijf op zowel de korte als de middellange termijn.

Waarom is het hoofdstuk “Financieel Plan” belangrijk?

Het hoofdstuk ‘Financieel Plan’ is cruciaal in een ondernemingsplan om verschillende redenen:

 • Financiële haalbaarheid: Het financieel plan toont aan of het bedrijfsconcept financieel haalbaar is. Het helpt ondernemers en investeerders te begrijpen of het bedrijf in staat zal zijn winst te genereren en te groeien.
 • Aantrekken van investeringen: Investeerders en financiers beoordelen het financieel plan om het risico en het potentieel rendement van hun investering in te schatten. Een goed onderbouwd financieel plan kan het vertrouwen van investeerders winnen en hen overtuigen van de levensvatbaarheid van het bedrijf.
 • Budgettering en planning: Het financieel plan biedt een gedetailleerde uiteenzetting van de verwachte inkomsten, uitgaven en cashflows. Dit stelt ondernemers in staat om effectieve budgetten te creëren en financiële middelen adequaat te plannen en toe te wijzen.
 • Risicomanagement: Door potentiële financiële risico’s en knelpunten te identificeren, stelt het financieel plan ondernemers in staat om proactieve strategieën te ontwikkelen voor risicobeheersing.
 • Operationele beslissingen: Het financieel plan informeert belangrijke operationele beslissingen, zoals prijsstelling, kostencalculaties, en keuzes met betrekking tot investeringen en groei.
 • Performance monitoring: Het stelt benchmarks vast waartegen de prestaties van het bedrijf kunnen worden gemeten. Dit is cruciaal voor het doorlopend beoordelen en bijsturen van de bedrijfsstrategie

Door deze diverse en belangrijke rollen speelt het financieel plan een centrale rol in zowel de startfase als gedurende de gehele levenscyclus van een bedrijf, en ondersteunt het de duurzaamheid en groei op lange termijn.

Haal het maximale uit jouw onderneming: Ontdek onze branchespecifieke voorbeeld ondernemingsplannen!

Alle elementen die we hierboven hebben besproken, zijn volledig uitgewerkt in de ondernemingsplannen die we aanbieden. Elk van deze plannen is met grote zorg en aandacht voor detail samengesteld, waarbij specifiek rekening wordt gehouden met de unieke kenmerken en vereisten van jouw specifieke branche.

Met onze voorbeeld ondernemingsplannen leg je de basis voor een plan dat perfect past bij jouw specifieke situatie. Deze plannen zijn zo ontworpen dat je ze eenvoudig en snel kunt aanpassen met slechts enkele lichte wijzigingen. Hierdoor kun je je volledig richten op wat echt telt: de succesvolle start van je droombedrijf. Ontdek nu onze branchespecifieke voorbeeldplannen en maak de sprong naar succesvol ondernemerschap!

Download ondernemingsplan

Adresgegevens

Oslo 12
2993 LD Barendrecht

Volg ons via