Privacy Statement

Voor Voorbeeld-ondernemingsplannen.nl (hierna: VBOP) staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij diensten en producten bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

1. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt VBOP om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten.
2. Bij de verwerking van uw persoons- en bedrijfsgegevens gaat VBOP zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die VBOP jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. Dit beleid ten opzichte van vertrouwelijke informatie is ook opgenomen in onze algemene voorwaarden.
3. Deze website is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld onder de verantwoordelijkheid van VBOP. VBOP aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze site, de gevolgen van het gebruik en de op de site opgenomen informatie. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
4. Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, logo`s etc.) is eigendom van VBOP of van de respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.
5. Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Als u onze website bezoekt kunnen en zullen wij uw persoons- en adresgegevens niet achterhalen.
6. VBOP behoudt zich het recht voor haar privacy statement aan te passen. Het is verstandig om het privacy statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop VBOP omgaat met de privacy. Als het privacy statement ingrijpend wordt gewijzigd zal VBOP dit melden op haar website.

Adresgegevens

Oslo 12
2993 LD Barendrecht

Volg ons via