Wat is een SWOT-analyse?

Geplaatst op 28 november 2023
SWOT

SWOT staat voor Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen. Het is een gestructureerde manier om de interne en externe factoren te analyseren die van invloed zijn op je organisatie. Hier is een overzicht van elk van deze componenten:

Sterktes (Strengths): Dit zijn de positieve kenmerken en troeven binnen je organisatie. Denk aan goed opgeleide medewerkers, financiële stabiliteit, geavanceerde technologie, tevreden klanten, of unieke producten of diensten.

Zwaktes (Weaknesses): Hier kijken we naar interne zwakke punten die je organisatie kunnen belemmeren, zoals inefficiënte processen, gebrek aan middelen, matig management of reputatieschade.

Kansen (Opportunities): Dit zijn externe factoren en kansen in de markt die je bedrijf kan benutten. Het kunnen nieuwe trends, opkomende technologieën, veranderende klantbehoeften of gunstige economische omstandigheden zijn.

Bedreigingen (Threats): Dit zijn externe factoren die risico’s vormen voor je organisatie, zoals concurrentie, economische neergang, veranderende regelgeving of natuurrampen.

Waarom is een SWOT-analyse belangrijk?

Een SWOT-analyse heeft verschillende voordelen voor een bedrijf:

Strategische planning: Het helpt je te begrijpen waar je moet verbeteren en waar je moet groeien. Het biedt een blauwdruk voor het benutten van je sterke punten en het aanpakken van je zwakke punten. Daarom is het ook een belangrijk onderdeel in jouw ondernemingsplan

Concurrentievoordeel: Door je zwakke punten te identificeren en aan te pakken, kun je je positie ten opzichte van concurrenten versterken en kansen grijpen voordat anderen dat doen.

Besluitvorming: Het geeft je een gestructureerde basis voor beslissingen, waardoor je gerichter kunt investeren en actie kunt ondernemen.

Communicatie: Een SWOT-analyse helpt bij het communiceren van je bedrijfspositie en -strategie naar zowel interne als externe belanghebbenden.

Hoe voer je een SWOT-analyse uit?

Het uitvoeren van een SWOT-analyse omvat deze stappen:

Interne evaluatie: Evalueer je organisatie van binnenuit om sterke punten en zwaktes te ontdekken. Dat kan inhouden dat je medewerkers interviewt, financiële rapporten analyseert en de bedrijfsprocessen bekijkt.

Externe evaluatie: Analyseer de markt, concurrentie en externe trends om kansen en bedreigingen te identificeren.

SWOT-matrix: Plaats de geïdentificeerde factoren in een matrix om een overzicht te krijgen van de situatie van je organisatie. (Zie voorbeeld hieronder) 

Strategieën ontwikkelen: Gebruik de inzichten om strategieën te bedenken om je doelen te bereiken. Dat kan het benutten van sterke punten, het verbeteren van zwaktes, het benutten van kansen of het aanpakken van bedreigingen zijn.

Opvolging en herziening: Een SWOT-analyse is geen eenmalige taak. Houd deze regelmatig bij om de veranderende omstandigheden te analyseren en je bedrijfssituatie up-to-date te houden.

Voorbeeld SWOT-analyse:

Dit is een fictieve SWOT-analyse voor een bedrijf dat zich specialiseert in het aanbieden van duurzame energieoplossingen voor huishoudens.

Sterktes Zwaktes
Sterke merkherkenning binnen de duurzame energiemarkt. Hogere prijzen vergeleken met traditionele energie providers
Geavanceerde technologie voor zonne-energie. Afhankelijkheid van overheidsfinanciering en subsidies
Getalenteerd en toegewijd R&D-team Beperkte marktaanwezigheid buiten de grootstedelijke gebieden
Strategische partnerschappen met belangrijke duurzame bedrijven Langere installatietijden dan beloofd
Positieve klantervaring en feedback Beperkte interne capaciteit voor grootschalige projecten, wat kan leiden tot uitbesteding en verhoogde kosten.
Kansen  Bedreigingen
Wereldwijde toename van de vraag naar duurzame energie Fluctuerende overheidsbeleid regels rondom duurzame energie
Mogelijkheden tot uitbreiding in ontwikkelingslanden Sterke concurrentie van zowel nieuwe als gevestigde bedrijven
Innovaties in opslagtechnologie voor energie die nieuwe markten kan openen Technologische verstoring door snellere en goedkopere oplossingen
Lokale overheden bieden stimulansen voor groene initiatieven Potentiële natuurrampen of ongelukken die installaties kunnen beschadigen 
Stijging van bewustzijn over klimaatverandering Veranderende publieke opinie of misinformatie rondom de impact en efficiëntie van duurzame energie kan de marktvraag verminderen.

 

Terug naar overzicht

Adresgegevens

Oslo 12
2993 LD Barendrecht

Volg ons via