Zo ziet een financieel plan eruit: een uitgewerkt voorbeeld

Geplaatst op 12 oktober 2022
Financieel plan + voorbeeld

Je zit vol plannen voor je nieuwe onderneming en je wilt niets liever dan aan de slag gaan. Maar voordat je kan starten wordt er van je verwacht dat je een ondernemingsplan schrijft. Dit ondernemingsplan moet ook een financieel plan bevatten. Dit kan soms lastig zijn. Want waar moet je beginnen, wat moet er allemaal in staan en waarom moet je het opstellen? Wij geven antwoorden en voorbeelden.

Wanneer heb je een financieel plan nodig?

Wanneer je een nieuwe onderneming gaat of wilt beginnen, maak je een financieel plan. Dit plan heb je allereerst nodig om in te schatten of je je idee ook daadwerkelijk naar een bedrijf kan omzetten. Als het je namelijk niet lukt om financiering binnen te halen en/of niet genoeg spaargeld hebt liggen, gaat het snel over. Verder vragen externe geldverstrekkers, zoals banken, om een financieel plan wanneer zij gaan kijken of ze in je onderneming willen investeren. Je kan er daarom niet vroeg genoeg mee beginnen.

Voorbeeld investeringsbegroting

Een voorbeeld van een investeringsbegroting

Voorbeeld financieringsbegroting

Een voorbeeld van een financieringsbegroting

Wat staat er in een financieel plan? Een voorbeeld

Een financieel plan, ook wel een financieringsplan genoemd, binnen een ondernemingsplan, bestaat grofweg uit vier onderdelen: de investeringsbegroting, de financieringsbegroting, de exploitatiebegroting en de liquiditeitsbegroting. De investeringsbegroting maak je om een poging te doen tot het voorstellen van de benodigde investeringen om je onderneming te starten. Dingen die hieronder vallen zijn onder meer een computer, eventuele benodigde apparatuur, een werkauto en inrichting van je werkruimte. Met de financieringsbegroting probeer je te dekken dat de genoemde investeringen ook betaald kunnen worden. Dit kan je doen door de inbreng van eigen vermogen (eigen geld) of vreemd vermogen (een lening). De exploitatiebegroting is jouw geplande winst- en verliesrekening voor de komende drie jaar. Dit is geen statische begroting; omdat je nog niet weet hoe het gaat lopen, kan je de begroting tussendoor aanpassen of verschillende scenario’s opnemen. De liquiditeitsbegroting is tot slot het overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven per maand, voor de komende drie jaar.

Voorbeeld exploitatiebegroting

Een voorbeeld van een exploitatiebegroting

In het financieel plan zul je de volgende zaken in ieder geval moeten opnemen:

  • De genoemde vier begrotingen, inclusief verwachte omzet en kosten;
  • Een realistische inschatting van de financiële haalbaarheid van het plan;
  • Een overzicht van wat je nodig hebt om te starten;
  • Een inschatting van de cashflow over je zakelijke bankrekening;
  • Een inschatting van de wijze waarop je je eigen uitkering (salaris) gaat dekken.
Voorbeeld liquiditeitsbegroting

Een voorbeeld van een liquiditeitsbegroting

Meer weten over het opstellen van een financieel plan of een ondernemingsplan? Bekijk dan ons voorbeeld van een ondernemingsplan.

  1. De investeringsbegroting: zet op een rijtje wat je moet kopen/moet afsluiten om te kunnen starten en hoeveel geld dat gaat kosten;
  2. De financieringsbegroting: zet op een rijtje hoe je bovengenoemde kosten gaat dekken op de korte en lange termijn;
  3. De exploitatiebegroting: zet op een rijtje wat je verwacht per jaar om te zetten en hoe snel dit tot winst zal leiden;
  4. De liquiditeitsbegroting; zet je maandelijkse inkomsten en uitgaven onder elkaar zodat je weet hoe het zit met je cashflow.

Een financieel plan maak je in eerste instantie, net als het volledige ondernemingsplan, voor jezelf. Je wil namelijk weten of je idee haalbaar is, wat je nog moet doen om je doelen te bereiken en je wil een (financiële) planning kunnen maken. Daarnaast is een financieel plan een belangrijk onderdeel van je administratie voor het geval je controles krijgt van bijvoorbeeld de Belastingdienst en je financiële uitgaven of beslissingen dient te verantwoorden. Tot slot is een financieel plan nodig als je externe financiering wil aanvragen bij bijvoorbeeld een bank en soms ook wanneer je zakelijke verzekeringen af wil sluiten.

Ja, je financieel plan is een onderbouwing en belangrijk onderdeel van je ondernemingsplan. Het financieel plan helpt je om te bepalen of je ondernemingsplan financieel haalbaar is. Hierbij bereken je hoeveel geld je nodig hebt om een bedrijf mee te starten, waar dit geld vandaan komt en hoeveel winst je schat te maken. Voor een ondernemersplan voorbeeld voor extra verduidelijking ben je bij VBOP aan het juiste adres!

Terug naar overzicht

Adresgegevens

Oslo 12
2993 LD Barendrecht

Volg ons via