Wat is een exploitatiebegroting en hoe maak je er gebruik van?

Geplaatst op 28 november 2023
Rekenmachine, pen en papier

Als (beginnend) ondernemer kom je vaak in aanraking met verschillende financiële termen en concepten die van cruciaal belang zijn voor het succes van je bedrijf. Een van die belangrijke concepten is de exploitatiebegroting. In dit blogartikel gaan we dieper in op wat een exploitatiebegroting precies is, waarom het zo belangrijk is en hoe je het kunt gebruiken om je bedrijf effectiever te beheren en te plannen.

Wat is een exploitatiebegroting?

Een exploitatiebegroting is een financieel overzicht dat de verwachte inkomsten en uitgaven van een bedrijf gedurende een bepaalde periode weergeeft, meestal voor een jaar. Het is een cruciaal instrument voor bedrijfsplanning en -beheer, omdat het je in staat stelt om een realistische inschatting te maken van hoe je bedrijf zal presteren op operationeel niveau. Met andere woorden, het geeft je inzicht in de verwachte dagelijkse kosten en opbrengsten van je bedrijf.

Waarom is een exploitatiebegroting belangrijk?

Een exploitatiebegroting biedt verschillende voordelen voor ondernemers:

 • Inzicht in de financiële gezondheid: Het stelt je in staat om een duidelijk beeld te krijgen van de financiële gezondheid van je bedrijf op korte termijn. Je kunt zien of je verwachte inkomsten voldoende zijn om je verwachte uitgaven te dekken.
 • Besluitvorming: Een goed opgestelde exploitatiebegroting helpt je bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals het aannemen van personeel, het investeren in nieuwe activiteiten of het aangaan van leningen. Je kunt beter inschatten of je bedrijf in staat zal zijn om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
 • Doelstellingen stellen: Door je inkomsten en uitgaven te plannen, kun je specifieke doelen stellen voor je bedrijf en strategieën ontwikkelen om die doelen te bereiken. Dit kan helpen bij het creëren van een duidelijke richting voor je bedrijf.
 • Risicobeheer: Door mogelijke tekorten of overschotten in je cashflow te identificeren, kun je potentiële financiële risico’s proactief aanpakken voordat ze een probleem worden.

Hoe maak je een exploitatiebegroting?

Een exploitatiebegroting omvat typisch de volgende elementen:

 • Inkomsten: Schat je verwachte inkomsten in op basis van je verkoopprognoses. Dit omvat bijvoorbeeld de verkoop van producten of diensten, rente-inkomsten en andere operationele inkomsten.
 • Uitgaven: Maak een lijst van alle verwachte uitgaven, zoals salarissen, huur, software, marketingkosten en andere operationele kosten.
 • Brutowinst: Bereken het verschil tussen je inkomsten en de directe kosten van het leveren van je producten of diensten.
 • Bedrijfslasten: Hieronder vallen indirecte kosten zoals administratieve uitgaven en algemene kosten.
 • Winst voor rente en belastingen: Dit is je brutowinst minus je bedrijfslasten.
 • Financiële kosten: Inclusief rente- en belastingbetalingen.
 • Nettowinst: Dit is je winst na aftrek van alle kosten.

Voorbeeld exploitatiebegroting

Waarom een exploitatiebegroting onmisbaar is in je ondernemingsplan

Een solide ondernemingsplan is de ruggengraat van elk succesvol bedrijf. Het stelt je in staat om je doelen, strategieën en operationele plannen helder vast te leggen. Binnen dit uitgebreide plan neemt de exploitatiebegroting een bijzonder belangrijke rol in. Hier zijn enkele redenen waarom je deze begroting moet opnemen in je ondernemingsplan.

1. Financiële haalbaarheid demonstreren

Potentiële investeerders, geldschieters en partners willen een duidelijk beeld hebben van de financiële haalbaarheid van je bedrijf. Met een exploitatiebegroting kun je laten zien dat je niet alleen een fantastisch idee hebt, maar ook een realistisch plan hebt om het tot een winstgevende onderneming te maken. Het toont aan dat je grondig hebt nagedacht over de financiële aspecten van je bedrijf en in staat bent om mogelijke uitdagingen proactief aan te pakken.

2. Onderbouwing van beslissingen

Het maken van weloverwogen zakelijke beslissingen is essentieel voor het succes op lange termijn. Een exploitatiebegroting geeft je de nodige informatie om weloverwogen keuzes te maken. Bijvoorbeeld, als je ziet dat bepaalde kostenposten hoger zijn dan verwacht, kun je overwegen om kostenbesparende maatregelen te implementeren. Aan de andere kant, als je ziet dat je verwachte inkomsten hoger zijn dan je kosten, kun je wellicht investeren in groei-initiatieven.

3. Planning en doelstellingen stellen

Een exploitatiebegroting helpt je bij het stellen van duidelijke doelen voor je bedrijf. Je kunt specifieke financiële mijlpalen vastleggen en een roadmap creëren om die doelen te bereiken. Bijvoorbeeld, als je wilt weten wanneer je winstgevend zult zijn, kan een exploitatiebegroting je laten zien wanneer je verwacht je operationele kosten terug te verdienen en nettowinst te behalen.

4. Identificeren van financiële tekortkomingen

Niets kan een bedrijf sneller in de problemen brengen dan onverwachte financiële tekorten. Een exploitatiebegroting helpt je om deze tekorten te identificeren voordat ze een ernstig probleem worden. Door inzicht te hebben in je verwachte cashflow en uitgaven, kun je tijdig maatregelen nemen om liquiditeitstekorten te voorkomen. Lees hier hoe je een liquiditeitsbegroting opstelt. 

5. Communicatie met stakeholders

Het delen van je ondernemingsplan met stakeholders, zoals partners, medewerkers en financiers, is een cruciaal onderdeel van effectieve bedrijfsvoering. Een goed opgestelde exploitatiebegroting biedt duidelijkheid aan deze belanghebbenden over de financiële gezondheid van je bedrijf en je verwachtingen voor de toekomst.

Hulp nodig bij het opstellen van een exploitatiebegroting?

Het opstellen van een exploitatiebegroting kost best wat tijd. Bovendien is het belangrijk om niets over het hoofd te zien, om zo een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen. Daarom kun je bij ons een voorbeeld van een ondernemingsplan, inclusief exploitatiebegroting downloaden. Zo heb je een duidelijk startpunt en hoef je enkel nog de gegevens van jouw onderneming in te vullen voor een goede exploitatiebegroting. Heb je verder nog vragen over het opstellen van een exploitatiebegroting of ondernemingsplan? Neem dan gerust contact op. Ik help je graag verder.

Terug naar overzicht

Adresgegevens

Oslo 12
2993 LD Barendrecht

Volg ons via