Financieringsbegroting: wat is het en hoe stel je deze op?

Geplaatst op 28 november 2023
Potje met munten waar een fictief boompje uit groeit

Een financieringsbegroting is een cruciaal onderdeel van het financieel plan van een bedrijf. Het biedt inzicht in de financiële behoeften van een onderneming en hoe deze worden gefinancierd. In deze blog gaan we dieper in op wat een financieringsbegroting precies inhoudt en hoe je een doeltreffende financieringsbegroting opstelt.

Wat is een financieringsbegroting?

Een financieringsbegroting is een gedetailleerde projectie van de inkomsten en uitgaven die nodig zijn om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren en te groeien. Het bevat informatie over de benodigde financiële middelen en hoe deze zullen worden aangetrokken, zoals leningen, investeerderskapitaal, eigen vermogen of andere financieringsbronnen.

Het belang van een financieringsbegroting

Een financieringsbegroting is van essentieel belang voor een aantal redenen:

  1. Financiële planning: Het helpt bij het plannen van de financiële behoeften van je onderneming op korte en lange termijn. Dit omvat zowel operationele uitgaven als kapitaalinvesteringen.
  2. Risicobeheer: Door een gedetailleerd overzicht te hebben van de financiële middelen die nodig zijn, kun je beter anticiperen op financiële risico’s en tijdig maatregelen nemen.
  3. Externe financiering: Als je externe financiering nodig hebt, zoals een lening van de bank of investeerderskapitaal, is een financieringsbegroting een cruciaal document om aan hen te presenteren. Het toont aan hoe je van plan bent om hun geld te gebruiken en terug te betalen.
  4. Groei en uitbreiding: Voor bedrijven die willen groeien, is een financieringsbegroting essentieel om de financiële middelen te plannen die nodig zijn om nieuwe markten te betreden, productlijnen uit te breiden of nieuwe activiteiten te ontplooien.

Hoe stel je een financieringsbegroting op?

Het opstellen van een financieringsbegroting omvat verschillende stappen:

Stap 1: Inkomstenprognose:

Schat je verwachte inkomsten op basis van verkoopprognoses en prijsstelling.

Stap 2: Uitgavenprognose:

Identificeer alle operationele uitgaven, inclusief loonkosten, huur, marketing en andere kosten.

Stap 3: Kapitaalinvesteringen:

Bepaal welke kapitaalinvesteringen nodig zijn voor bijvoorbeeld apparatuur, technologie of uitbreiding.

Stap 4: Financieringsbronnen:

Overweeg welke financieringsbronnen je zult gebruiken, zoals eigen vermogen, leningen, subsidies of investeerderskapitaal.

Stap 5: Maak een tijdschema:

Stel een tijdschema op om aan te geven wanneer je financiële middelen nodig hebt en wanneer je verwacht ze te ontvangen.

Stap 6: Risicobeheer:

Analyseer financiële risico’s en ontwikkel een plan om ze te beheren.

Een financieel plan, inclusief een financieringsbegroting, is van onschatbare waarde voor het succes van je onderneming. Het helpt je niet alleen om financiële stabiliteit te behouden, maar ook om groeikansen te benutten. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om een grondige financieringsbegroting op te stellen en deze regelmatig bij te werken in je ondernemingsplan om ervoor te zorgen dat je bedrijf op de juiste koers blijft. Nog geen ondernemingsplan? Download dan één van onze voorbeeld ondernemingsplannen. Of bekijk hier het uitgebreide voorbeeld

Terug naar overzicht

Adresgegevens

Oslo 12
2993 LD Barendrecht

Volg ons via