Waardoor ontstaat inflatie en wat zijn de gevolgen? Alles over de inflatie in Nederland

Geplaatst op 02 maart 2023
inflatie gevolgen

Inflatie is een belangrijke economische indicator die de mate meet waarmee de prijs van goederen en diensten in de loop van de tijd stijgt. In Nederland is de inflatie de afgelopen jaren gestaag toegenomen en het is belangrijk om te begrijpen waarom dit gebeurt en welke gevolgen inflatie met zich meebrengt. In deze blogpost bespreken we de huidige situatie van de inflatie in Nederland, onderzoeken we waardoor inflatie ontstaat en wat de invloed is van inflatie voor ondernemers.

Wat is inflatie en waardoor ontstaat het?

Inflatie is een economische term die de snelheid beschrijft waarmee de prijzen van goederen en diensten in de loop der tijd stijgen. Inflatie treedt op wanneer het algemene prijsniveau in een economie stijgt, wat kan leiden tot een daling van de koopkracht van een munt. In het algemeen wordt de inflatie gemeten met de consumentenprijsindex (CPI), die de prijzen van een mandje goederen en diensten in de tijd volgt. Als de kosten van goederen en diensten stijgen, daalt de waarde van geld, omdat er meer geld nodig is om hetzelfde artikel te kopen. Er zijn verschillende factoren die inflatie kunnen veroorzaken, zoals een toename van de geldhoeveelheid, een stijging van de overheidsuitgaven, een stijging van de belastingen of een stijging van de productiekosten.

De huidige inflatie in Nederland

In 2022 staat de inflatiestand het hoogst sinds 1975, met een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar. Dat houdt in dat de prijs van consumentengoederen- en diensten gemiddeld 10% duurder zijn geworden. Er zijn twee grote redenen voor deze stijging. Ten eerste is er in de coronapandemie veel geld in de economie gepompt om deze, tot zover mogelijk, draaiende te houden. Aan het einde van de pandemie, toen winkels weer open gingen en evenementen weer door mochten gaan, ontstond een bloei in economische groei. Echter was er te weinig aanbod om alle nieuwe vraag aan te kunnen. Vandaar dat de prijzen van sectoren als transport ontzettend zijn gestegen. Daarnaast zijn de energieprijzen ten opzichte van vorig jaar enorm gestegen. Volgens het CBS draagt de stijging in energieprijzen voor 4,6 procentpunt bij aan het totaal van 10% inflatie. 

De gevolgen van inflatie en hoe je hiermee om kunt gaan als ondernemer

Gevolgen van hoge inflatie kunnen effect hebben op bedrijven van alle groottes en sectoren. Het kan leiden tot hogere kosten, die vervolgens kunnen worden doorberekend aan de klanten. Om de inflatie te beheersen en winstgevend te blijven, moeten ondernemers de nodige stappen ondernemen om hun bedrijf aan te passen aan een veranderend economisch klimaat.

De eerste stap is om de oorzaken van inflatie te begrijpen en te voorspellen hoe het jouw bedrijf kan beïnvloeden. Inflatie in Nederland wordt veroorzaakt door factoren als stijgende prijzen van grondstoffen en arbeidskosten, samen met stijgende belastingen. Door deze factoren te analyseren kun je anticiperen op de gevolgen van inflatie voor jouw bedrijf.

Zodra je potentiële risicogebieden hebt geïdentificeerd, moet je een plan opstellen om deze te beperken. Je kunt dit doen door manieren te vinden om de kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen. Voorbeelden hiervan zijn het beperken van onnodige uitgaven, het zoeken naar kortingen op producten of diensten en het automatiseren van processen. Daarnaast kan je overwegen de inkomstenbronnen te diversifiëren en uit te breiden naar nieuwe markten of producten die minder gevoelig zijn voor inflatie.

Het is ook goed om strategieën te ontwikkelen om een deel van de gestegen kosten door te berekenen aan je klanten. Prijzen verhogen is misschien niet populair, maar kan noodzakelijk zijn als de kosten sneller stijgen dan de inkomsten. Als je de prijzen laag kunt houden, kan dat jou helpen concurrerend te blijven en op de lange termijn klanten te winnen.

Overweeg ten slotte om met andere ondernemers te praten over hun ervaringen met inflatie. Zij kunnen je wellicht inzicht en advies geven over hoe je er het beste mee om kunt gaan. Daarnaast kan het bijhouden van nieuws en trends in de Nederlandse economie helpen op de hoogte te blijven en voorbereid te zijn op eventuele veranderingen. Kortom, inzicht in de oorzaken van inflatie in Nederland en strategieën om deze te beheersen zijn essentieel voor elke ondernemer die in de toekomst concurrerend en succesvol wil blijven

Houd in je ondernemingsplan rekening met inflatie

Een goed ondernemingsplan houdt rekening met risico’s zoals inflatie. Wil je weten hoe je een sterk ondernemingsplan schrijft? Wij bieden diverse ondernemingsplannen voor verschillende branches. Deze hoef je alleen licht aan te passen met je eigen gegevens om gemakkelijk en snel een uniek plan voor jouw situatie te creëren. Op deze manier weet je zeker dat je goed voorbereid bent op de toekomst! 

Inflatie is een stijging van het algemene prijsniveau van goederen en diensten in een economie over een bepaalde periode. Hoge inflatie kan leiden tot hogere productie- en distributiekosten, waardoor de winstmarges van bedrijven onder druk kunnen komen te staan.

Factoren die inflatie beïnvloeden zijn onder andere stijgende kosten voor productie en distributie, toenemende vraag naar goederen en diensten, geldcreatie en wisselkoersschommelingen. Bedrijven kunnen zich voorbereiden door hun kosten te beheersen, te diversifiëren in verschillende markten en producten en zich te beschermen tegen wisselkoersschommelingen door bijvoorbeeld valutahedges in te zetten.

Hoge inflatie kan de winstgevendheid van bedrijven onder druk zetten door hogere kosten en lagere winstmarges. Bedrijven kunnen proberen om de hogere kosten door te berekenen aan klanten, maar dit kan leiden tot hogere prijzen en lagere vraag naar hun producten of diensten. Om deze reden is het voor bedrijven belangrijk om de inflatie te monitoren en zich hierop voor te bereiden om de impact op hun winstgevendheid te minimaliseren.

Terug naar overzicht

Adresgegevens

Oslo 12
2993 LD Barendrecht

Volg ons via