Onder welke cao valt mijn bedrijf?

Geplaatst op 18 november 2021
Onder welke cao valt mijn bedrijf?

Wie een eigen bedrijf heeft, moet zich houden aan verschillende regels, zoals de arbeidswetgeving. Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is niet voor alle werkgevers wettelijk verplicht. Alleen als er een cao geldt voor jouw bedrijf, dien je je als werkgever aan deze bepalingen te houden. In een cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld over loon, toeslagen, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. De kans is groot dat je gebonden bent aan zo’n overeenkomst. Vraag je je af: welke cao heeft mijn bedrijf? Lees verder om er achter te komen onder welke arbeidsovereenkomst jij als werkgever valt.

1. De bedrijfstak-cao

Als je lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten, moet je als werkgever deze cao toepassen op al je medewerkers. Binnen de sector gelden deze collectieve afspraken tussen één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties. De cao geldt alleen voor de bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigd door de partijen die de cao hebben afgesloten.

2. De ondernemings-cao

Een werkgever kan zélf, net als het schrijven van een ondernemingsplan bij de start van de business, een cao opstellen, wat betekent dat deze collectieve afspraak geldt binnen het bedrijf. Een ondernemings-cao wordt afgesloten tussen een werkgever en zijn werknemers. Dit gebeurt via de werknemersorganisatie en één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties.

3. De algemeen bindend verklaarde (AVV) cao

Het kan zijn dat er binnen de branche een bedrijfstak-cao is die algemeen bindend verklaard is (AVV). Dat betekent dat de cao automatisch geldt voor alle werkgevers in de bedrijfstak. Hierop zijn soms uitzonderingen mogelijk. Uitzendkrachten vallen bijvoorbeeld meestal niet onder de cao van het bedrijf waar ze werken. Zij vallen onder een eigen uitzend-cao.

Meer informatie

Indien voor jou als werkgever niet duidelijk is of je onder de werkingssfeer van een cao valt, kun je contact opnemen met partijen die de cao hebben afgesloten. Win eventueel advies in bij een professioneel bureau en/of laat een werkingssfeeronderzoek uitvoeren, waarbij de werkzaamheden binnen je onderneming vergeleken worden met de werkzaamheden zoals die in de werkingssfeer van de cao omschreven staan. Het is aan cao-partijen om te bepalen onder welke cao jouw bedrijf valt. Met hen kun je contact opnemen als je inhoudelijke vragen hebt over de bepalingen, ook als je geen lid bent van één van de betrokken partijen.

Is het voor jou inmiddels duidelijk onder welke cao jouw bedrijf valt, maar kun jij nog hulp gebruiken bij het opstellen van je ondernemingsplan? Bekijk dan eens een businessplan voorbeelden uit ons overzicht van voorbeelden voor iedere branche!

Terug naar overzicht

Adresgegevens

Oslo 12
2993 LD Barendrecht

Volg ons via